Niveau 4 Diagnose Expert

Diagnose Motormanagement Benzine BrandstofsystemenDoor de technische vernieuwingen op gebied van prestatie en emissie is het stellen van een diagnose aan moderne motormanagementsystemen steeds lastiger geworden. Om een diagnose snel en productief uit te voeren is systeemkennis nodig, maar ook het juist interpreteren van meetgegevens van het diagnosesysteem is noodzakelijk. In het praktijkdeel van deze training dienen lastige storingen in benzinemotormanagementsystemen volgens een vooraf opgezet stappenplan te worden aangepakt. In deze training staat het opzetten van het stappenplan, de uitgevoerde controles, het toepassen van de ESI[tronic] 2.0 info en verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden centraal.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Diagnose Motormanagement Benzine Brandstofsystemen” is de cursist in staat lastige storingen in benzinemotormanagementsystemen met behulp van diagnosestrategieën, elektrische schema’s, diagnoseapparatuur, scoop en multimeter te diagnosticeren.

Leerdoelen:

 • Een stappenplan voor diagnose gerelateerd aan de verschillende benzinemotormanagementsystemen toepassen
 • De werking en functie van verschillende benzinemotormanagementsystemen beschrijven
 • De werking en functie van diverse sensoren in relatie tot het brandstofsysteem van benzinemotormanagementsystemen verklaren
 • Afwijkingen in regelstrategieën in relatie tot het brandstofsysteem van benzinemotormanagement herkennen
 • Diagnose stellen aan het brandstofsysteem van zowel indirecte als directe inspuitsystemen
 • Diagnose stellen met behulp van diagnoseapparatuur zoals; LED tester, multimeter, scoop, diagnosetester, brandstofdrukmeter en viergastester
 • Diagnose stellen door het gebruik van de EODB en merk specifieke testmodi
 • Parameters en informatie vanuit de diagnoseapparatuur in relatie tot complexe storingen in benzinemotormanagement interpreteren

Diagnose Motormanagement Benzine RegelstrategrieënDe training "Diagnose Motormanagement Benzine Regelstrategieën" behandeld diagose waarin de complexheid van de storingen verder wordt uitgebouwd. De storingen die op deze praktijkdag worden behandeld zijn klachten zonder foutcodes of foutcodes die niet direct aan de storingsoorzaak zijn te koppelen. In deze training staat het opzetten van het stappenplan, de uitgevoerde controles, het toepassen van de ESI[tronic] 2.0 info en verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden centraal. Kortom deze praktijkdag is voor de echte specialisten in uw bedrijf.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Diagnose Motormanagement Benzine Regelstrategieën” is de cursist in staat zeer complexe storingen in benzinemotormanagementsystemen met behulp van diagnosestrategieën, een elektrisch schema’s, diagnoseapparatuur, scoop en multimeter te diagnosticeren.

Leerdoelen:

 • Een stappenplan voor diagnose gerelateerd aan de verschillende benzinemotormanagementsystemen kunnen opstellen
 • Regelstrategieën van benzinemotormanagement zoals; ontsteking, turbo, inspuiting, stationair regeling en emissieregelingen herkennen
 • Diagnoseapparatuur zoals; parameters uitlezen, foutcodes uitlezen/wissen, actuatoren testen, configuratie settings toepassen
 • Parameters diagnoseapparatuur in relatie tot benzinemotormanagement interpreteren
 • Menu opbouw en opgeslagen data vanuit EODB interpreteren
 • Meetwaardes van de viergastester tijdens diagnose verklaren
 • Meetwaarde van de mulitmeter en scoop in relatie benzine motormanagement interpreteren
 • Opbouw van directe benzine-inspuiting omschrijven
 • Functie en werking van diverse sensoren zoals; MAP sensor, NTC en PTC sensoren, Inductieve sensoren, , lambdasensoren, potentiometers, luchtmassa verklaren
 • Functie en werking van diverse actuatoren zoals; piëzo injector, penbobine, actieve- koolstoffilter, gasklepstelmotor, DECOS opvoerpompen, hogedrukpompen, drukregelaar, EGR, nokkenasverstelling, secundaire luchtinjectie verklaren

Diagnose Motormanagement Diesel BrandstofsystemenDe dieselmotormanagementsystemen hebben de laatste 10 jaar een ontwikkeling ondergaan waardoor er in prestaties en uitstoot een enorme stap voorwaarts is gezet. Dieselmotoren waren voorzien van een mechanische lijnpomp of roterende pomp, maar inmiddels zijn deze vervangen door een complexer common–rail- of pompverstuiversysteem. In het praktijkdeel van deze training dienen lastige storingen in diesel motormanagementsystemen volgens een vooraf opgezet stappenplan worden aangepakt. Daarnaast zal tijdens het praktijkgedeelte de interpretatie van de verschillende parameters van een diesel motormanagementsysteem uitvoerig worden behandeld. vooraf opgezet stappenplan te worden aangepakt. In deze training staat het opzetten van het stappenplan, de uitgevoerde controles, het toepassen van de ESI[tronic] 2.0 info en verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden centraal.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Diagnose Motormanagement Diesel Brandstofsystemen” is de cursist in staat lastige storingen in diesel motormanagementsystemen met behulp van diagnosestrategieën, elektrische schema’s, diagnoseapparatuur, scoop en multimeter te diagnosticeren.

 Leerdoelen:

 • Opbouw van verschillende brandstofsystemen van dieselmotormanagementsystemen beschrijven
 • Functie, werking en controle van de verschillende brandstofsystemen volgens gestelde procedures beoordelen en diagnosticeren
 • Functie en werking van diverse sensoren zoals; druksensoren, temperatuursensoren, toerentalsensoren, versnellingssensoren, pingelsensoren, lambdasensoren, gasklep- en gaspedaalsensoren, luchtmassa, positiesensoren, drukverschilsensoren, temperatuursensoren verklaren
 • Functies binnen de diagnosetester zoals; parameters uitlezen, foutcodes uitlezen/wissen, actuatoren testen, configuratie settings toepassen
 • Parameters diagnoseapparatuur in relatie tot de verschillende dieselmotormanagementsystemen interpreteren
 • ESI[tronic] 2.0 informatie in relatie tot de verschillende dieselsystemen toepassen
 • Een stappenplan voor diagnose gerelateerd aan de verschillende dieselmotormanagementsystemen opstellen

Diagnose Motormanagement Diesel RegelstrategieënIn de training "Diagnose Motormanagement Diesel Regelstrategieën" wordt de complexheid van de storingen verder wordt uitgebouwd. De storingen die op deze praktijkdag worden behandeld zijn klachten in de dieselsystemen zoals turboregelingen, lage en hogedrukbrandstofsysteem, roetfiltersystemen waarbij de praktijksituatie en voorbeelden centraal staan. Kortom deze praktijkdag is onmisbaar om de huidige dieselsystemen efficiënt te kunnen diagnosticeren.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Diagnose Motormanagement Diesel Regelstrategieën” is de cursist in staat staat complexe storingen in verschillende dieselmotormanagementsystemen met behulp van diagnosestrategieën, elektrische schema’s, diagnoseapparatuur, scoop en multimeter te diagnosticeren.

 Leerdoelen:

 • Opbouw van verschillende dieselmotormanagementsystemen beschrijven
 • Functie, werking en controle van de verschillende emissiesystemen volgens gestelde procedures beoordelen en diagnosticeren
 • Functie en werking van diverse actuatoren zoals; verstuiver, drukregelaars aanvoer of retourregeling turboactuator gasklepstelmotor, opvoerpompen, hogedrukpompen, EGR verklaren
 • Regelstrategieën van dieselmotormanagement zoals; inspuiting, turbo, stationair regeling en emissieregelingen herkennen
 • Functies van de diagnosetester zoals; parameters uitlezen, foutcodes uitlezen/wissen, actuatoren testen, configuratie settings toepassen
 • Parameters diagnoseapparatuur in relatie tot dieselmotormanagement interpreteren
 • ESI[tronic] 2.0 informatie toepassen in relatie tot de verschillende dieselsystemen interpreteren
 • Een stappenplan voor diagnose gerelateerd aan de verschillende dieselmotormanagementsystemen opstellen

Diagnose Datanetwerken Zo rond de millenniumwisseling heeft de bus technologie binnen de automotive branche serieus zijn intrede gedaan en is nu bijna niet meer weg te denken in de huidige voertuigen. Deze techniek brengt veel voordelen, maar ook nadelen met zich mee. De nadelen zijn voornamelijk merkbaar voor de technici die aan deze systemen moeten werken. Vooral het diagnosticeren van deze systemen vraagt een andere werkwijze dan de conventionele elektrische systemen. Voor het stellen van diagnose zijn onder meer systeemkennis en systeeminzicht nodig. In de training CAN-bus en datanetwerken zullen de verschillende bus systemen behandeld worden, hieronder verstaan we ook de LIN-bus en de optische-bus. In praktische opdrachten worden storingen via een vooraf opgezet stappenplan gediagnosticeerd.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Diagnose CAN-bus en datanetwerken” is de cursist in staat complexe storingen aan CAN-bus en datanetwerken volgens verschillende diagnosestrategieën op te sporen.

Leerdoelen:

 • Opbouw CAN-bus en datanetwerken beschrijven
 • Configuratie en programmeerfunctie aan CAN-bus en datanetwerken beschrijven
 • Configuratie en programmeerfunctie toepassen
 • Diagnosestrategieën voor CAN-bus en datanetwerken toepassen
 • Toepassen van diagnoseapparatuur in relatie tot CAN-bus en datanetwerken
 • Meetwaardes van diagnoseapparatuur in relatie tot CAN-bus en datanetwerken interpreteren
 • Een stappenplan voor diagnose gerelateerd aan CAN-bus en datanetwerken opstellen
 • Signalen van verschillende CAN-bus en datanetwerken beoordelen
 • Een “noodloop strategieën” in relatie tot CAN-bus systemen herkennen
 • Diagnosestrategieën voor CAN-bus en datanetwerken beschrijven
 • Basiscontroles aan CAN-bus en datanetwerken met behulp van de multimeter toepassen
 • Elektrische schema’s van CAN-bus en datanetwerken interpreteren

Diagnose Airco- en Verwarmingssystemen KoudemiddelcircuitHet koudemiddel-circuit heeft verschillende uitvoeringen zoals het capillair-systeem of een blok- of hoekventiel. Tevens zijn de laatste jaren steeds meer verschillende airco-compressors toegepast met variabele en of inwendige regelingen waardoor de druk per systeem verschillend is. Hoe moeten we deze drukken nu beoordelen? Tijdens de training worden drukken en temperaturen in het koudemiddel-circuit nadrukkelijk behandeld waardoor een goede diagnose stellen erg eenvoudig zal worden.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Diagnose Airco- en Verwarmingssystemen Koudemiddelcircuit” is de cursist in staat complexe storingen aan verschillende airco en verwarmingssystemen volgens diagnosestrategieën op te sporen.

 Leerdoelen:

 • Kringloopproces in een expansie en capillairsysteem verklaren
 • Beoordelen van oververhitting en nakoeling aan de hand van temperatuur en drukmetingen
 • Interpreteren van een PH tabel
 • Spoelen van airco-installatie beschrijven en toepassen
 • Opstellen van een stappenplan voor diagnose gerelateerd aan het koudemiddelcircuit van aircosystemen
 • Diagnosestrategieën voor capillair en expansie-installaties toepassen voor het koudemiddelcircuit
 • Toepassen van diagnoseapparatuur in relatie tot het koudemiddelcircuit van een aircosysteem

Diagnose Airco- en Verwarmingssystemen RegelstrategieënEen juiste diagnose is het begin van een goede reparatie, naast storingen in het koudemiddelcircuit zijn er steeds meer elektronische regelingen in een aircosysteem wat de oorzaak van het defect kan zijn. Zo heeft een modern volautomatisch airco-systeem regelingen voor een gescheiden temperatuur-regeling (links-rechts en voor-achter). Een sunload-sensor en luchtkwaliteitssensor maken ook deel uit van een aircosysteem. Kortom, er is ook veel kennis nodig van de elektronische regelingen in een airco-systeem om snel en efficiënt diagnose te stellen.

Na het volgen van de training “Diagnose Airco- en Verwarmingssystemen Regelstrategieën” is de cursist in staat complexe storingen in het elektrisch circuit aan verschillende airco en verwarmingssystemen volgens meerdere diagnosestrategieën op te sporen.

 Leerdoelen:

 • Opstellen van een stappenplan voor diagnose gerelateerd aan het elektrische circuit van airco- en verwarmingssystemen
 • Elektrische voorwaardenschakelingen van een airco-installatie beoordelen
 • Controles in relatie tot voorwaardenschakelingen toepassen
 • Complexe elektrische schema’s van airco-installatie interpreteren
 • Diagnosestrategieën voor het elektrische circuit van een verwarmingssystemen toepassen
 • Diagnosestrategieën voor het elektrische circuit van een capillair en expansie-installaties toepassen
 • Toepassen van diagnoseapparatuur in relatie tot het elektrische circuit van een airco- of verwarmingssysteem
 • Meetwaardes van diagnoseapparatuur in relatie tot elektrische circuit van een airco- of verwarmingssysteem interpreteren

 Diagnose ABS, Stuur en StabiliteitssystemenDe remsystemen in de huidige voertuigen zijn uit één lopend voorzien van diverse regelsystemen. De regelsystemen geven de bestuurder ondersteuning in gevaarlijke situaties. In de training “Diagnose ABS stuur en stabiliteitssystemen” wordt volgens een door de cursist opgesteld stappenplan de oorzaak van een storing opgespoord, waarbij de trainer waar nodig coacht naar de juiste diagnoseroute, informatie en eventueel uit te voeren controles. Doordat dit met verschillende praktijkcases wordt behandeld is de opgedane kennis direct toepasbaar in uw werkplaats.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Diagnose ABS stuur en stabiliteitssystemen” is de cursist in staat complexe storingen aan ABS en stabiliteitssystemen volgens verschillende diagnosestrategieën op te sporen.

Leerdoelen:

 • Opbouw van ABS en stabiliteitssystemen beschrijven
 • De werking van ABS verklaren zoals; regelstrategieën druk opbouw, druk vasthouden en druk afbouw beoordelen
 • CAN communicatie tussen de verschillende regeleenheden tijdens ESP regelingen beschrijven
 • De werking van actuatoren van ABS en Stabiliteitssystemen beoordelen
 • Meetwaardes tijdens diagnose met de multimeter of scoop interpreteren
 • Een stappenplan voor diagnose gerelateerd aan ABS en stabiliteitssystemen zoals: ASR, EBD, Hill Holder, Down Hill Assist, elektronische handrem, en ESP opstellen

 Diagnose en reparatie aan e-voertuigen AccumanagementDiagnose en reparatie aan het accumanagement van e- en hybride voertuigen maakt systeem kennis noodzakelijk. Naast de benodigde systeemkennis zijn diagnoseprocedures en veiligheidsvoorschriften een belangrijke schakel naar de oorzaak en oplossing. De diagnose stappen en benodigde controles voor het accumanagement van e-voertuigen verschillen veel van de conventionele verbrandingsmotor. Tijdens de training "Diagnose en reparatie aan e-voertuigen accumanagement" worden complexe storingen volgens diagnoseprocedures, diagnosetesters en de bijbehorende veiligheidsvoorschriften uitgebreid behandeld.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Diagnose en reparatie aan e-voertuigen accumanagement” is de deelnemer in staat een herhaaldelijk stappenplan op te stellen en toe te passen in relatie tot een diagnose van laadpalen en HV-accu's van e-voertuigen.

Leerdoelen:

 • Opstellen van een diagnose stappenplan in relatie tot een diagnose van laadpalen en HV-accu's van e-voertuigen toepassen
 • Uitvoeringsvormen van het HV-batterij management vaststellen in relatie tot het diagnose aanpak herkennen
 • Controle en meetmethode op verschillende HV-batterij management systemen toepassen
 • Controle en meetmethode voor de temperatuurregeling van de HV-accu toepassen
 • Diagnose strategie vanuit een relevante storing code toepassen
 • Diagnose strategie vanuit een HV batterij storingssymptoom opstellen
 • Diagnose strategie vanuit een laadpaal op storingssymptoom opstellen
 • Veiligheidsprocedures voor onderhoud en reparatie in relatie tot de HV-accu's en laadpalen toepassen

 Diagnose en reparatie aan e-voertuigen AandrijvingBij elektrische en hybride voertuigen is naast het accupakket de aandrijflijn met elektromotor en aandrijfassen de grootste verschillen ten opzichte van de auto met een verbrandingsmotor. Het koppel van een elektromotor is direct maximaal beschikbaar vanaf het wegrijden, hiervoor zijn extra aanpassingen in de aandrijving nodig om dit koppel te beheersen en de aandrijving betrouwbaar te maken.

Doelstelling: Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Diagnose en reparatie aan e-voertuigen Aandrijving” ” is de deelnemer in staat een herhaaldelijk stappenplan op te stellen en toe te passen in relatie tot een diagnose van het aandrijfsysteem van e-voertuigen.

Leerdoelen:

 • Uitvoeringsvormen van het elektrische aandrijving vaststellen in relatie tot het diagnose aanpak herkennen
 • Opstellen van een diagnose stappenplan in relatie tot een diagnose van elektrische aandrijving van e-voertuigen toepassen
 • Diagnose strategie van een elektromotor leren kennen
 • Diagnose strategie vanuit elektromotor storingssymptoom opstellen
 • Diagnose strategie van een elektrische aandrijflijn leren kennen
 • Diagnose strategie van een elektrische aandrijflijn storingssymptoom opstellen zoals: 2-wiel aandrijving en 4-wiel aandrijving
 • Veiligheidsprocedures voor diagnose en reparatie in relatie tot de EV-aandrijvingen toepassen

Nieuwsberichten

MKB!dee - Werken vanuit Talent 16-12-2019 info
Investeer nog in 2019 27-11-2019 info
Nu bij Koskamp: Vredestein Filmactie! 04-11-2019 info
Bovag Jaarcongres 2019 - "U zult echt moeten investeren in training en opleiding"! 10-10-2019 info
Koskamp en AutoNiveau introduceren EDGe Mobility 03-10-2019 info
alle nieuwsberichten »

Vacatures

Webdeveloper Koskamp info
Magazijn medewerker info
Logistiek Medewerker info
Logistiek Medewerker info
Facilitair Medewerker (Allround) info
alle vacatures »