Niveau 3 Diagnose Specialist


Meten aan sensorenTijdens het diagnosticeren van sensoren zijn bepaalde metingen noodzakelijk om de oorzaak van een storing vast te stellen. Het meten met de scoop kan deel uitmaken van de diagnose. De noodzakelijk scoopinstellingen en signaalbeoordeling van de verschillende sensoren zullen in deze training diepgaand en praktijkgericht behandeld worden, zodat u de verzamelde kennis direct kunt toepassen in de werkplaats.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag bent u in staat verschillende sensoren of sensorcircuits uit elektrische installaties te beoordelen met behulp van diagnosestrategieën, elektrisch schema’s, scoop en multimeter op te sporen.

 Leerdoelen:

 • Functie en werking van diverse sensoren zoals; druksensoren, temperatuursensoren, inductieve en hall sensoren, bewegingssensoren, regensensoren en luchtmassameter omschrijven.
 • Signaalvormen zoals; wisselspanning, wisselende gelijkspanning, en blokspanning herkennen
 • Signaalvorm van diverse sensoren interpreteren.
 • Instellingen van de scoop zoals; tijdbasis, spanningsbasis en triggering verklaren.
 • Begrippen zoals; periode frequentie, topwaarde, top-topwaarde, off-set interpreteren.
 • Scoopmetingen op sensoren toepassen.
 • Elektrische schema’s van sensorcircuits tijdens diverse metingen verklaren.
 • Diagnosestrategieën op sensorcircuits toepassen.

Metingen aan ActuatorenTijdens het diagnosticeren van actuatoren zijn een aantal metingen noodzakelijk om de oorzaak van een storing vast te stellen. Het meten en beoordelen van het actuatorsignaal kan deel uitmaken van de diagnose. De noodzakelijk scoopinstellingen en signaalbeoordeling van de verschillende actuatoren zullen in deze training diepgaand en praktijkgericht behandeld worden, zodat u de opgedane kennis direct kan worden toepassen op de werkplek. 

Na het volgen van de online training en de praktijkdag bent u in staat verschillende actuatoren of actuatorcircuits uit elektrische installaties te beoordelen met behulp van diagnosestrategieën, elektrische schema’s, scoop en multimeter op te sporen.

 

Leerdoelen: 

 • Functie en werking van diverse actuatoren zoals; injector, verstuiver, relais, schakelaars, elektromagnetische kleppen, bobine, lambdasonde verwarming en elektromotoren omschrijven.
 • Begrippen zoals; duty-cycle, puls, pauze, periode frequentie en pulssturing herkennen.
 • Signaalvorm van diverse actuatoren interpreteren.
 • Instellingen van de scoop zoals; tijdbasis, spanningsbasis en triggering verklaren.
 • Scoopmetingen op actuatoren toepassen.
 • Elektrische schema’s op actuatorcircuits tijdens diverse metingen interpreteren.
 • Diagnosestrategieën op actuatorcircuits toepas.

 

Motormanagement Benzine BrandstofsystemenDoor de modernisering van de hedendaagse motormanagementsystemen is het diagnose stellen lastiger geworden. Door u diagnosesysteem efficiënt in te zetten kan de diagnose doelmatig worden uitgevoerd. Naast het diagnosesysteem blijft systeemkennis en het juist interpreteren van meetgegevens van het diagnosesysteem onmisbaar. Tijdens de training zullen deze zaken diepgaand worden behandeld zodat de functie, regelstrategieën en meetwaarden van diverse sensoren en actuatoren bekend zijn. In het praktijkgedeelte zal het interpreteren van parameters en testmogelijkheden voor het brandstofsysteem uitgebreid behandeld worden.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Motormanagement Benzine Brandstofsystemen” is de cursist in staat de werking van de verschillende brandstofsystemen en regelingen van benzinemotormanagement te beoordelen met behulp van diagnosestrategieën, elektrische schema’s, diagnoseapparatuur, scoop en multimeter.

Leerdoelen:

 • Opbouw van brandstofsystemen indirect-inspuiting omschrijven
 • De omzettingsgraad katalysatorwerkingen beoordelen
 • Diagnosemogelijkheden van diverse uitvoeringen van lambdasondes toepassen
 • Brandstofaanpassing voor de regeling van een indirecte-inspuiting (short en long fuel trim) interpreteren
 • EOBD en diagnosemenu’s voor indirecte benzine-inspuiting toepassen
 • Diagnoseapparatuur in relatie tot het brandstofsysteem van benzinemotormanagement zoals; brandstofdruk controle, uitlezen van parameters en actuatorentest toepassen
 • De multimeter en scoop in relatie tot het brandstofsysteem van benzinemotormanagement toepassen
 • Het brandstofsysteem van het type indirect-inspuiting beoordelen op werking
 • Opbouw van brandstofsystemen lage en hogedruk directe-inspuiting omschrijven
 • Het brandstofsysteem van het type direct-inspuiting beoordelen op werking
 • De uitlaatgassamenstelling met de viergastester interpreteren

 

Motormanagement Benzine RegelstrategieënDe motormanagementsystemen zoals deze vandaag de dag in voertuigen zijn gemonteerd hebben naast de emissie systemen ook steeds meer systemen en regeling voor het verbeteren van de motorprestatie. Door al deze technieken zijn er steeds meer regelingen opgenomen in de motortegeleenheid en wordt diagnose stellen steeds lastiger. In de praktijktraining worden deze verschillend systemen en regelingen diepgaand behandeld waardoor er tijdens het diagnosticeren efficiënter naar een oplossing kan worden gewerkt.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Motormanagement Benzine Regelstrategieën” is de cursist in staat de werking van de verschillende emissiesystemen en vermogensregelingen van benzinemotormanagement te beoordelen met behulp van diagnosestrategieën, elektrische schema’s, diagnoseapparatuur, scoop en multimeter.

 Leerdoelen:

 • Opbouw en werking van ontsteking, emissie en inspuitsystemen herkennen
 • Noodloop strategieën voor de timing van de injectie en de ontsteking beschrijven
 • Werking en controle nokkenasverstelling beschrijven
 • Regelstrategie voor de nokkenverstelling beschrijven
 • Werking en controle variabele kleplichthoogte beschrijven
 • Regelstrategie voor de variabele kleplichthoogte beschrijven
 • Werking en controle van de NOx sonde beschrijven
 • Werking van een EGR systeem beschrijven
 • Werking van een secundaire luchtinjectie beschrijven
 • Uitvoering en type stationair regeling herkennen
 • Werking en regelstrategie van een stationair regeling beschrijven
 • ESI [tronic] 2.0 in relatie tot benzinemotormanagement zoals; systeemcontrole tabel werkelijk waarde en elektrische schema’s toepassen
 • Regelstrategieën van benzinemotormanagement zoals; ontsteking, nokkenasverstelling, EGR, stationair regeling en gasklep herkennen
 • Scoopbeelden in relatie tot de timing van de injectie en ontsteking interpreteren

Motormanagement Diesel BrandstofsystemenDe dieselmotoren en dieselmotormanagementsystemen zijn steeds verder door ontwikkeld zodat de prestaties en emissies sterk zijn verbeterd. Door al deze nieuwe technieken zijn de verschillende uitvoeringen en de complexiteit in het dieselsysteem toegenomen. Tijdens de training worden de herkenningspunten van een dieselmotormanagementsysteem belicht en worden de verschillende sensoren en actuatoren en regelkringen besproken. Daarnaast zal de opbouw en de bijbehorende controlemethodes voor de verschillende dieselsystemen worden belicht. Ook de mechanische afstelling en montageprocedures worden in het praktijkgedeelte uitvoerig behandeld.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Motormanagement Diesel Brandstofsystemen” is de cursist in staat de werking van de verschillende brandstofsystemen en regelingen van dieselmotormanagement te beoordelen met behulp van diagnosestrategieën, elektrische schema’s, diagnoseapparatuur, scoop en multimeter.

Leerdoelen:

 • Uitvoeringen van verschillende dieselsystemen herkennen
 • Procedure voor het controleren van het lagedrukcircuit uitvoeren
 • Meetwaardes betreffende het lagedrukcircuit interpreteren
 • Parameters en spanningsmeting in relatie tot de hogedrukpomp toepassen
 • Drukregelingen en druksensor in relatie tot meetwaarden interpreteren
 • Meetwaarde in relatie tot een raildruk regeling interpreteren
 • Bosch ESI[tronic] 2.0 en KTS in relatie tot de hogedrukpomp toepassen
 • Procedure voor het demonteren en monteren pompverstuiver uitvoeren

Motormanagement Diesel RegelstrategieënIn de "Motormanagement Diesel Regelstrategieën" worden de emissie en vermogensregelingen diepgaand behandeld. De praktijkdag staat geheel in het teken van het interpreteren van uitgelezen data en de relatie tot de diverse regelkringen. Kortom deze dag waarin systeemkennis centraal staat is onmisbaar bij het stellen van diagnose aan moderne dieselsystemen.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Motormanagement Diesel Regelstrategieën” is de cursist in staat de werking van de verschillende emissiesystemen en vermogensregelingen van verschillende dieselmotormanagementsystemen te beoordelen met behulp van diagnosestrategieën, elektrisch schema’s, diagnoseapparatuur, scoop en multimeter.

Leerdoelen:

 • Verschillende uitvoeringen dieselsystemen in relatie tot EGR, turbo en roetfilter herkennen
 • De betekenis en doel van de IMA-classificatie kunnen benoemen
 • Controleren van de werking van het turbosysteem beschrijven
 • Meetwaardes van het turbosysteem interpreteren
 • Controle complex gloeisysteem uitvoeren
 • Testgereedschap voor de controle van het EGR systeem toepassen
 • Procedure voor de controle van een luchtmassameter toepassen
 • Meetwaardes en testgegevens van een luchtmassameter interpreteren
 • Procedure voor de controle van het EGR systeem toepassen
 • Meetwaarde voor controle van het EGR systeem interpreteren
 • Parameters verstuivercorrectie interpreteren
 • Meetwaardes van een retourflowtest interpreteren

Datanetwerken geavanceerdBijna alle moderne voertuigen zijn uitgerust met een CAN-bus (Controller Area Network) of een datanetwerk. Naast de al langer toegepaste CAN-bus worden steeds meer nieuwe voertuigen uitgerust met een LIN-bus (Local Interconnect Network) in de toepassing regen- of lichtsensor. De diagnose aanpak van CAN-bus of datanetwerken is ander dan de conventionele elektrische installaties. In de training “CAN-bus en Datanetwerken Comfort” wordt diagnose en het maken van stappenplan voor het oplossen van een CAN-bus voor het datanetwerk comfort systeem behandeld.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “CAN-bus en Datanetwerken Comfort” is de cursist in staat de opbouw en werking en noodloop van een CAN voor het datanetwerk comfort en LIN-bus te herkennen en diagnose strategieën met de diagnosetester en werkplaatsdocumentatie toe te passen.

Leerdoelen:

 • Opbouw en werking van een LIN-bus omschrijven
 • Opbouw en werking van een CAN-bus voor het datanetwerk comfort omschrijven
 • Spanningsniveaus van een CAN-bus voor het datanetwerk comfort interpreteren
 • Scoopmeting op de CAN-bus voor het datanetwerk comfort toepassen
 • Scoopmeting van de CAN-bus voor het datanetwerk comfort interpreteren
 • Opbouw en werking van een MOST-bus omschrijven
 • Spanningsniveau van een LIN-bus interpreteren
 • Scoopmeting op de LIN-bus toepassen
 • Scoopmeting van de LIN-bus interpreteren
 • Storingssymptomen en noodloop regelingen van de LIN-bus herkennen
 • Voertuigconfiguratie LIN-bus uitlezen, overbrengen of programmeren uitvoeren
 • Initialiseren van de regen-lichtsensor en ruitenwisser uitvoeren

Terugwinnen Mobiele Airco (F-gassen)Door een aanpassing in de wetgeving mogen vanaf 1 januari 2015 alleen gecertificeerde medewerkers een airco-installatie leegzuigen en mag de leverancier van koudemiddelen deze alleen leveren aan bedrijven waar een gediplomeerde F-gassen medewerker werkzaam is. Om hieraan te voldoen is het diploma “Terugwinnen Mobiele Airco” voor minimaal één medewerker een vereiste. 

Na het volgen van de training en het examen mag de deelnemer koudemiddelen milieuvriendelijk terugwinnen en heeft kennis van de werking van mobiele airco’s, van de milieueffecten bij lekkage van koudemiddelen en de desbetreffende milieuregelgeving.

Leerdoelen:

 • Principewerking van een airco-installatie omschrijven.
 • Het milieuvriendelijke leegmaken van een airco-installatie uitvoeren.
 • Zuiverheid van het koudemiddel aan de hand van meting beoordelen.
 • De milieuwetgeving met betrekking tot koudemiddelen beschrijven.
 • De milieuwetgeving met betrekking tot koudemiddelen toepassen.
 • Procedures voor het veilig werken aan airco-installaties toepassen.

Klimaat regelingenOp de moderne personenauto is airco al lang geen optie meer maar standaard aanwezig. Dit brengt met zich mee dat er steeds meer voertuigen met een aircosysteem in de werkplaats verschijnen. Om de klanten optimaal te kunnen bedienen is kennis van de verschillende airco- en verwarmingssystemen nodig. Niet alleen de diagnose maar ook de werking en bediening zijn hierbij belangrijk. Tijdens de training zal de opbouw, werking en diagnose mogelijkheden van verschillende klimaatregelingen worden behandeld.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Klimaatregelingen” is de deelnemer in staat storingen aan klimaatregelsystemen volgens verschillende diagnosestrategieën op te sporen.

Leerdoelen:

 • Het uitvoeren van een basiscontroles aan een airco-installatie met behulp van een voelpuntentabel
 • Beschrijven van de functie en locatie van de sensoren en actuatoren van een klimaatregeling
 • Beschrijven van de werking van de sensoren en actuatoren van een klimaatregeling
 • Interpreteren van meetwaarden van de sensoren van een klimaatregeling
 • Het kunnen controleren van de actuatoren van een klimaatregeling
 • Opstellen van een stappenplan voor diagnose aan een klimaatregeling
 • Toepassen van diagnoseapparatuur in relatie tot een klimaatregeling
 • Elektrisch schema’s voor een klimaatregeling interpreteren
 • Uitvoeren van kalibratieprocedure aan stelmotoren
 • Vervangen van airco module, programmeren, configuratie en component beveiliging

ABS, Stuur en StabiliteitssystemenDe remsystemen in de huidige voertuigen zijn uiteenlopend voorzien van diverse regelsystemen. De regelsystemen geven de bestuurder ondersteuning in gevaarlijke situaties. Om deze systemen doelmatig te kunnen diagnosticeren is basiskennis over de functie en werking noodzakelijk. In deze training worden de verschillende regelsystemen theoretisch behandeld gevolgd door praktijkopdrachten waarin diagnosemogelijkheden met diagnosegereedschappen uiteen worden gezet. 

Na het volgen van de online training en de praktijkdag bent u in staat verschillende ABS- en stabiliteitssystemen te beoordelen met behulp van diagnosestrategieën, elektrische schema’s, diagnoseapparatuur, scoop en multimeter op te sporen.

Leerdoelen:

 • Begrippen van ABS- en stabiliteitssystemen verklaren zoals; ABS, ASR, EBD, Hill Holder, Down Hill Assist, elektronische handrem en ESP.
 • Meetwaarde van de elektrische stuurbekrachtiging in relatie tot de diagnosetester interpreteren.
 • Componenten van de elektrische handrem herkennen.
 • Onderhoudsprocedures voor een auto met elektrische handrem toepassen.
 • Diagnose stellen aan ABS/ ESP systemen met behulp van multimeter, scoop en diagnosetester.
 • Functie en werking van ABS verklaren zoals; regelstrategieën druk opbouw, druk vasthouden en druk afbouw.
 • Uitvoering en type ABS / ESP en stuursystemen herkennen.
 • Verschillende controle methode voor de wielsensoren toepassen.
 • Meetwaarde met betrekking tot de wielsensoren interpreteren.
 • Noodloop strategieën van een ABS systeem beschrijven.
 • Kalibratie elektrische stuurbekrachtiging met de diagnosetester uitvoeren.

Onderhoud en reparatie aan e-voertuigen AccumanagementDe elektrische en hybride voertuigen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Een belangrijk onderdeel van deze voertuigen is het accupakket. Naast het voertuig is ook de laadpaal een belangrijke schakel in de elektrificeren van de mobiliteit. Om klanten die in het bezit zijn van deze e-voertuigen optimaal van service te voorzien is de opbouw, werking en systeemkennis noodzakelijk. Tijdens de training "Onderhoud en reparatie aan e-voertuigen Accumanagement" worden deze aspecten diepgaand behandeld.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Onderhoud en reparatie aan e-voertuigen Accumanagement” kent de deelnemer de opbouw en werking, en kan eenvoudige reparaties uitvoeren en ken de laadmogelijkheden en strategieën voor HV-accu's van e-voertuigen.

Leerdoelen:

 • Uitvoeringsvormen van e-voertuigen herkennen
 • Opbouw van een HV-batterij omschrijven
 • Gebruikte cellen Ni-Mh / Li-Ion en schakelmethode herkennen
 • Hoogspanningsrelais en Pre-charge relais herkennen
 • Temperatuurregeling en laad strategieën van de HV-accu interpreteren
 • Uitvoeringsvormen hoogvolt accu herkennen
 • SMART Charging tussen laadpaal en voertuig omschrijven
 • Laadstrategieën tussen laadpaal en E-voertuig interpreteren
 • Veiligheidsprocedures voor onderhoud en reparatie in relatie tot de HV-accu's toepassen

Onderhoud en reparatie aan e-voertuigen AandrijvingBij elektrische en hybride voertuigen zijn naast het accupakket de aandrijflijn met elektromotor en aandrijfassen de grootste verschillen ten opzichte van de auto met een verbrandingsmotor. Het koppel van een elektromotor is direct maximaal beschikbaar vanaf het wegrijden, hiervoor zijn extra aanpassingen in de aandrijving nodig om dit koppel te beheersen en de aandrijving betrouwbaar te maken.

Doelstelling: Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Onderhoud en reparatie aan e-voertuigen Aandrijving” kent de deelnemer de opbouw en werking van de elektrische aandrijving en kan eenvoudige reparaties uitvoeren het aandrijfsysteem van e-voertuigen.

Leerdoelen:

 • Uitvoeringsvormen van elektromotoren kennen
 • Opbouw van een elektromotor omschrijven zoals: AC- en DC motoren, Borstel loze elektromotoren
 • Schakelingen in elektromotoren leren kennen
 • Regelingen in elektromotoren leren kennen zoals: Energie leveren en Energie regenereren
 • Aanpassingen in de aandrijving herkennen zoals: 2-wiel aandrijving en 4-wiel aandrijving
 • Veiligheidsprocedures voor onderhoud en reparatie in relatie tot de EV-aandrijvingen toepassen

Nieuwsberichten

Behr overgenomen door Mahle 31-01-2020 info
MKB!dee - Werken vanuit Talent 16-12-2019 info
Nu bij Koskamp: Vredestein Filmactie! 04-11-2019 info
Bovag Jaarcongres 2019 - "U zult echt moeten investeren in training en opleiding"! 10-10-2019 info
Koskamp en AutoNiveau introduceren EDGe Mobility 03-10-2019 info
alle nieuwsberichten »

Vacatures

Magazijn medewerker (Assen) info
Webdeveloper Koskamp info
Magazijn medewerker info
Logistiek Medewerker (Den Ham) info
Facilitair Medewerker Groenvoorziening (Den Ham) info
alle vacatures »