Niveau 2 Diagnose Technicus

Diagnose aan Elektronische Systemen 1De elektrische systemen in de personenauto worden steeds uitgebreider. Dit brengt in sommige gevallen meer draden en stekkerverbindingen met zich mee waardoor de kans op storingen groter wordt. In de training “Diagnose aan elektronische systemen 1” worden diagnosestrategieën en verschillende meetmethodes behandeld waardoor er een goede basis voor het oplossen van elektrische storingen wordt gelegd.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag bent u in staat verschillende diagnosestrategieën aan elektrische systemen toe te passen en elektrische storingen op te sporen. Kwaliteiten waar iedere technicus niet zonder kan.

Leerdoelen:

 • De kenmerken van serie en parallel kunnen omschrijven.
 • De wet van Ohm toepassen om spanning, stroom en weerstandswaarde te bepalen.
 • Het verband tussen spanning, stroom en vermogen omschrijven en interpreteren.
 • De multimeter voor het uitvoeren van spanning, stroom en weerstandsmetingen toepassen.
 • De multimeter, elektrische schema’s en diagnosestrategieën om eenvoudige storingen op te sporen zoals; een defect component, draadbreuk of spanningsverlies toepassen.

Diagnose aan Elektronische Systemen 2De elektrische systemen in de personenauto worden steeds complexer. Hierdoor wordt het opsporen van een elektrische storing steeds lastiger. Steeds vaker worden er elektronische componenten gebruikt waarbij de technicus de principe werking van het component moet begrijpen voordat er kan worden gestart met de diagnose. In deze training worden complexe storingen met behulp van diagnosestrategieën, de Bosch diagnosetester en verschillende meetmethodes ingezet om complexe storingen te traceren.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag bent u in staat verschillende diagnosestrategieën aan complex elektrische systemen toe te passen en elektrische storingen op te sporen. Hierdoor kan de technicus efficiënter diagnose stellen.

Leerdoelen:

 • De meetmethode voor een kortsluiting volgens de diagnoseprocedure toepassen.
 • De eigenschappen, werking en opbouw van verschillende componenten van eenvoudige elektrische systemen benoemen zoals; relais, schakelaars, diode, LED, transistors en eenvoudige control units.
 • De opbouw en principe werking van een elektromotor kunnen verklaren in de toepassing ruitenwissermotor, raambediening en centrale vergrendeling.
 • Het meten van het spanningsverlies aan een complexe systemen zoals een vergrendelingsmotor, raambediening of ruitenwisserinstallatie.
 • De opbouw en stroomloop van complexe elektrische schema’s verklaren.
 • Multimeter en diagnosetester tijdens complexe diagnose toepassen.

CAN-bus en Datanetwerken AandrijvingZo rond de millenniumwisseling heeft de CAN-bus (Controller Area Network) technologie binnen de automotive branche serieus zijn intrede gedaan en is nu bijna niet meer weg te denken in de huidige voertuigen. Deze techniek brengt veel voordelen, maar ook nadelen met zich mee. De nadelen zijn voornamelijk merkbaar voor de technici die aan deze systemen moeten werken. Vooral het diagnosticeren van deze systemen vraagt een andere werkwijze dan de conventionele elektrische systemen. Voor het stellen van diagnose zijn onder meer systeemkennis en systeeminzicht nodig. In deze training zullen de bus systemen voor aandrijving worden behandeld. De theorie wordt ondersteund met praktische opdrachten.


 

Leerdoelen:

Na het volgen van de online training en de praktijkdag bent u in staat de opbouw en werking en noodloop van een CAN-bus voor het datanetwerk aandrijving te herkennen en diagnose strategieën toe te passen.

Airco-systemenOp de moderne personenauto is airco al lang geen optie meer maar standaard aanwezig. Dit brengt met zich mee dat er steeds meer voertuigen met een aircosysteem in de werkplaats verschijnen. Om de klanten optimaal te kunnen bedienen is kennis van de verschillende airco- en verwarmingssystemen nodig. Niet alleen de diagnose maar ook de werking en bediening zijn hierbij belangrijk. Tijdens de training zal de opbouw, werking en diagnose mogelijkheden van de verschillende toegepaste aircosystemen worden behandeld.

Na het volgen van de online training en de praktijkdag “Airco- en Verwarmingssystemen” is de cursist in staat eenvoudige storingen aan het aircosysteem volgens verschillende diagnosestrategieën op te sporen.

Leerdoelen:

 • Principewerking van een airco-installatie omschrijven
 • Opbouw van een airco-installatie omschrijven
 • Functie en werking van de componenten binnen de airco-installatie verklaren
 • Kringloopproces in een capillair en expansie systeem verklaren
 • Elektrische voorwaardenschakelingen van een airco-installatie herkennen
 • Werking van de airco-installatie aan de hand van drukmeters beoordelen.
 • Meetwaardes van capillair en expansie met de diagnosetester te verklaren.

Veilig werken aan hybride- en e-voertuigen Basis (VOP NEN-9140)Deze training ‘Veilig werken aan e-voertuigen basis (ev-VOP NEN 9140)’ is voor technici die op een veilige manier onderhoud aan e-voertuigen moeten kunnen verrichten. Tijdens deze training leer je de HV-componenten van e-voertuigen te herkennen en wat je wel en niet mag doen aan dit type voertuigen. Dit helpt je om beter te begrijpen wat de risico’s zijn, zodat je weet hoe je veilig met deze voertuigen kunt werken. Zo voldoe je ook aan de NEN 9140-norm met betrekking tot het werken met elektrische en hybride voertuigen voor voldoende onderrichte personen (ev-VOP).

Leerdoelen:

 • De veiligheidsrisico’s van werken aan, met of nabij e-voertuigen
 • De veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij werken aan, met of nabij e-voertuigen
 • De Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die voor je werk noodzakelijk zijn.
 • De ev-componenten van een e voertuig herkennen en benoemen en de werking uitleggen
 • De toestand van je PBM’s controleren op veiligheid
 • Weten aan welke eisen (meet) gereedschappen moeten voldoen;
 • Het HV-systeem onderbreken volgens het voorschrift van de fabrikant
 • Inschatten wanneer er elektrisch gevaar dreigt en je niet aan, met of nabij het e-voertuig kan werken en een ev-WV moet inschakelen (ev-werkverantwoordelijke).

Veilig werken aan e-voertuigen Gevorderd (VP NEN-9140)Deze training ‘Veilig werken aan e-voertuigen gevorderd (ev-VP NEN 9140)’ is voor technici die al de kennis en vaardigheid hebben die voor een ev-VOP (ev-voldoende onderricht persoon) gelden en die verantwoordelijk gaan worden voor het controleren van het spanningsvrij zijn van het HV-systeem zodat veilig reparaties verricht kunnen worden aan onderdelen van dit HV-systeem, uitgezonderd de HV-batterij.

Tijdens deze ééndaagse training leer je hoe veilig metingen kunt verrichten en waar om zo zeker te zijn dat de het HV-systeem veilig is om aan te werken door jou of je collega die ev-voldoende is onderricht (ev-VOP). Ook wordt er dieper ingegaan op de werking van een HV-systeem en leer je eenvoudige diagnoses te stellen. Nadat je deze training met voldoende resultaat gevolgd hebt, kun door je werkgever worden aangewezen als ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) volgens NEN 9140.

Leerdoelen:

 • Bekend met de voorschriften van de branchenorm en NEN9140 over veilig werken aan hybride en elektrische voertuigen
 • Bekend met de gevaren van hoge spanning voor het menselijk lichaam
 • Het toepassen van de veiligheidsmaatregelen bij elektrolyt lekkage, brand en pech onderweg
 • Bekend zijn met de veiligheidsgereedschappen.
 • Bekend zijn met de door de fabrikant ingebouwde veiligheidsfuncties van het High Voltage (HV) systeem
 • Beschrijven van de werking van de HV onderdelen (Elektromotor, inverter/converter, batterij, bedrading, relais, airco compressor, heater)
 • Beschrijven van de werking en functie van het 12 Volt systeem in een hybride voertuig (DC-DC-converter)
 • Beschrijven van de opbouw, werking van het hybride koelsysteem (lucht/vloeistof)
 • Bekend zijn met de toegepaste transmissiesysteem met elektromotor(en)
 • Beschrijven van de werking en functie van het hybride remsysteem (elektrisch/hydraulisch remmen
 • Verklaren van de functie van de hoofdcomponenten van het EV-systeem
 • Toepassen van procedures voor het veilig basisdiagnoses stellen aan het hybride en EV-systeem met de geschikte meetapparatuur

Nieuwsberichten

Behr overgenomen door Mahle 31-01-2020 info
MKB!dee - Werken vanuit Talent 16-12-2019 info
Nu bij Koskamp: Vredestein Filmactie! 04-11-2019 info
Bovag Jaarcongres 2019 - "U zult echt moeten investeren in training en opleiding"! 10-10-2019 info
Koskamp en AutoNiveau introduceren EDGe Mobility 03-10-2019 info
alle nieuwsberichten »

Vacatures

Magazijn medewerker (Assen) info
Webdeveloper Koskamp info
Magazijn medewerker info
Logistiek Medewerker (Den Ham) info
Facilitair Medewerker Groenvoorziening (Den Ham) info
alle vacatures »